Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/www-alinea/data/www/dev.alinea.ee/wp-includes/functions.php on line 4196
Kasulikud lingid – Alinea Õigusbüroo

Teil on õigus oma huvide kaitsmisele!

Meil on teadmised ja kogemus, et Teid aidata!

  • ru
  • en

Kasulikud lingid

Riiklik portaal, mis sisaldab viiteid erinevatele internetiressursidele, mis hõlbustavad inimesel teabe saamist või on loodud koostööks riiklike ja munitsipaalasutustega.
Riiklik portaal, kus avaldatakse riigiorganite poolt vastuvõetavate õigusaktide ametlikke versioone ning teavet tehtud kohtulahendite ja kohtuistungite kuupäevade kohta.
Riiklik portaal, kus avaldatakse kuulutusi, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.
Riigikohtu portaal, kus avaldatakse teavet Riigikohtu lahendite kohta ja andmeid kaebuste menetlusse võtmise või võtmata jätmise kohta.
Portaal, mis sisaldab teavet menetluse kohta, mis on ettenähtud kohtusse pöördujatele, ning annab kohtute ja kohtu töötajate kontaktandmed.
Portaal, mis sisaldab teavet advokaatide tegevuse kohta, sh advokaadibüroode kontaktandmeid.
Portaal, mis sisaldab teavet Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tegevuse kohta, sh kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kontaktandmeid.